Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Het VTO-bouwpakket

“Nieuwe medewerkers stellen bij Blijdorp vzw hun eigen leerpakket samen” vertelt Anja Colman, Stafmedewerker HRM bij Blijdorp vzw. Tijdens de inwerkperiode wordt er volop gepolst welke opleidingsnoden er zijn. Want leerbehoeften verschillen naargelang de vorige werkervaring. Afhankelijk van de persoonlijke noden, beslissen medewerkers dus zelf  op welke leermodules ze intekenen.

Blijdorp_sfeerfoto

Het ontwerp

“Nieuwe medewerkers moeten zich inhoudelijk kunnen verdiepen en versterken in hun job. Doordat Blijdorp over een beperkt vormingsbudget beschikt, kunnen we geen grote waaier aan externe opleidingen voorzien”.  En, daar zat dus de uitdaging. De oplossing lag binnen de organisatie zelf. Veel van onze medewerkers hebben een grote inhoudelijke expertise. Aan hen vroegen we dan ook om de vormingen voor nieuwe medewerkers mee uit te werken.

De onderdelen

Om te achterhalen welke vormingen er nodig waren, stelden we aan iedere afdeling en dienst dezelfde vragen:
• Wat moet een nieuwe medewerker kennen en kunnen?
• Welke opleidingen kunnen we hier aan koppelen?

Op basis van de antwoorden gingen we aan de slag.  Resultaat is het modulair VTO-aanbod dat we vandaag kennen.  Dit VTO-pakket kent twee grote pijlers:
• opleidingen voor nieuwe medewerkers (instroom)
• opleidingen voor de verdere inwerking (doorstroom).

Om de opleidingen zo goed mogelijk te laten aansluiten werkten we een VTO-aanbod uit voor iedere functie. Zo zijn er opleidingen voor begeleiders, maar ook voor het onderhoudspersoneel.

De ervaringen tot nu toe?

Dat  eigen medewerkers  de vorming geven heeft een aantal grote voordelen. Medewerkers  brengen hun opgebouwde expertise over. De opleidingsinhoud  is zo volledig afgestemd op de eigen organisatie. Om de werkdruk niet te verhogen werken we voor een aantal meer algemene opleidingen met een rotatiesysteem.  Zo is het niet steeds dezelfde persoon die deze taak op zich neemt. Medewerkers halen energie uit het geven van opleidingen. Dat de opleidingen actueel en kwaliteitsvol blijven, vinden zij ook belangrijk.  De voorbereiding en het effectief geven van de vormingen vraagt natuurlijk wel energie en tijd van hen.

Toegankelijk voor iedereen?

Het modulair VTO-aanbod was er in eerste instantie voor nieuwe medewerkers. Vanuit verschillende hoeken kregen we het signaal dat ook de huidige medewerkers hierin interesse hadden. Daarom stelden we dit aanbod ondertussen open voor alle medewerkers.

Toekomstplannen?

Het huidige VTO-beleid staat nog niet helemaal op punt. We moeten het aanbod blijven bekend maken om zo medewerkers aan te moedigen om hier op in te schrijven. Sommige opleidingen moeten we annuleren door het lage aantal deelnemers. Dit is dan weer jammer voor diegene die zich wel inschreven. Daarom denken we er over na om opleidingen in de toekomst open te stellen voor stagiaires, vrijwilligers en ouders.

Het aanbod is nog te beperkt.  Medewerkers die al langer in dienst zijn, of medewerkers vanuit ondersteunende diensten hebben de mogelijkheid om externe opleidingen te volgen, maar dit is niet voldoende. We willen meer doen voor hen, maar ook hier moeten we rekening houden met het financiële plaatje. Daarom willen we verschillende pistes bekijken, zoals samenwerkingsverbanden met andere voorzieningen uit de buurt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

logo_Blijdorp Blijdorp vzw is een dienstverleningscentrum voor kinderen, jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking in Dendermonde en Buggenhout. VIVO vzw sprak met Anja Colman, stafmedewerker HRM bij Blijdorp vzw.

Anja Colman vertelde niet alleen hoe hun modulair VTO-aanbod is samengesteld. Zij lichtte ook toe hoe Blijdorp vzw nieuwe medewerkers samenbrengt tijdens de startdag. Hoe ze dit aanpakken lees je hier.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Meer van dat?

Inspireerde dit verhaal je om met je eigen VTO-beleid aan de slag te gaan? Op deze website vind je meer informatie over:
• Leren in organisaties
• Het strategisch opleidingsbeleid
• Het opleidingsjaarplan
• Formele en non-formeel leren
• Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Terug