Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Al eens aan gedacht om naar het ‘leervermogen’ te peilen vanaf de start?

iso800___Pallieterkes_75

Is het aanbieden van leerkansen voldoende? Of spelen er andere zaken mee?

Vanuit onze missie en waarden trekken we volop de kaart van leren. Met vorming, duidelijke afspraken en transparante doelstellingen dagen we medewerkers uit om te groeien. Maar: alleen het aanbieden van leerkansen is niet genoeg. Medewerkers moeten ook leercompetenties bezitten, zoals: 

•    leervermogen

•    kritische ingesteldheid

•    feedbackvaardigheden

Zijn deze attitudes en vaardigheden niet aanwezig dan is het moeilijk om als medewerker aan de slag te gaan met leren.Leervermogen screenen tijdens de selectie

Via gerichte vragen polsen we tijdens het motivatiegesprek in welke mate iemand beschikt over leervermogen en een kritische ingesteldheid:

  •  Denk aan na over een collega uit je vorige werkplek die jij een goede kinderbegeleidster vond. Beschrijf welke competenties deze persoon heeft.
    • Welke zaken bezit je zelf ook? Illustreer dit met een voorbeeld.
  • Geef uit je vorige stage of werksituatie een voorbeeld van iets wat je nog moet bijleren.
  • Beschrijf 3 positieve en 2 negatieve aspecten van je vorige job op opleiding.
    • Hoe ga je om met de positieve aspecten?
    • Hoe ga je om met de negatieve aspecten?
  • Waarover ga je nadenken als je straks naar huis gaat?

Het gaat ons niet om het goede of slechte antwoord maar om hoe de kandidaat reageert op de vragen:

•    Is het iemand die zicht heeft op haar eigen ontwikkelpunten en kan ze die omschrijven?

•    Neemt de kandidaat een kritische houding aan?

•    Kan de kandidaat op een gepaste manier omgaan met kritiek?

Ook tijdens de competentiescreening observeren we of kandidaten leervermogen hebben. We bekijken hoe iemand reageert op feedback tijdens de oefeningen, en in welke mate zij een opdracht kan bijsturen op basis van de feedback.

De ervaring leert ons dat het screenen naar leervermogen vanaf de start ervoor zorgt dat medewerkers daarna op de werkvloer aan de slag gaan met leren en het geleerde omdat zij de juiste vaardigheden en attitudes bezitten. Het zorgt er voor dat medewerkers bijblijven in een lerende organisatie en zich de leercultuur eigen maken.Onze missie bepaalt mee ons leerbeleid, want gedreven medewerkers maken het verschil

Samen met alle medewerkers en leden van de raad van bestuur werkten we enkele jaren geleden onze missie uit:

Kinderopvang ’t Ballonneke is realisator en gangmaker van kwaliteitsvolle opvang, in het land van Beveren, voor alle kinderen die het nodig hebben.

Aan onze missie koppelden we waarden, waaronder ‘gedreven medewerkers maken het verschil’.

In ons personeelsbeleid zetten we dan ook in op kundige medewerkers die blijk geven van

•    vakbekwaamheid,

•    kindvriendelijke houding,

•    samenwerkingscompetenties.

We geven onze medewerkers voldoende ontplooiingskansen en stimuleren ze om hun talenten en competenties op een creatieve manier in te zetten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ballonnekelogo

Kinderopvang ’t Ballonneke vangt kinderen op tot 12 jaar. Naast twee kinderdagverblijven, heeft de organisatie ook een netwerk van onthaalouders en acht diensten voor buitenschoolse kinderopvang.

VIVO sprak met Christel Daman, al 33 jaar directeur bij ’t Ballonneke.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terug