Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Coaching in de praktijk

Onderstaande items geven je een idee over hoe coaching er in de praktijk aan toe gaat.

Hoe formuleer je een goede coachvraag?

Je coachvraag vormt de basis voor het coachtraject. Dez tips zetten je op  weg:

 • Omschrijf je huidige situatie.
  Wat gaat daarin goed en wat kan er beter? Wat wil je veranderen, waarbij je de hulp van een coach nodig hebt?
 • Hoe reageert jouw omgeving op dit probleem/deze vraag?
  Krijg je hulp van iemand? Vraag je om hulp? Hebben meer mensen last van de situatie?
 • Wat gebeurt er als je niets doet aan het probleem/de situatie?
  Wat denk je dat het effect op korte en langere termijn kan zijn?
 • Wat moet het coachtraject je opleveren?
  Stel dat al je vragen en problemen aan het eind van het coachtraject zijn beantwoord en opgelost, hoe ziet dan jouw ideale situatie eruit?

Het is niet erg als je nog géén duidelijke coachvraag hebt in het eerste contact met je coach. Deze zal je helpen bij het formuleren van je specifieke vraag.

Hoe formuleer je duidelijke coachdoelen?

Een duidelijk coachdoel geeft richting aan het traject. Het geeft ook de mogelijkheid om aan het einde het resultaat van je coaching te meten.
Stel jezelf volgende vragen om deze helder te krijgen:

 • Wat is belangrijk voor jou op het vlak van (thema)?
 • Wat is daar belangrijk aan voor jou?
 • Wat wil je bereiken op het vlak van (thema)?
 • Hoe weet je dat je dat doel bereikt hebt?
 • Hoe weet je dat het probleem is opgelost?

Deze vragen zijn gebaseerd op het T-GROW-model van John Whitmore.
T-GROW staat voor Topic, Goal, Reality, Options, Wrap up (in het Nederlands: thema, doel, realiteit, opties en actieplan).

Voorwaarden voor een geslaagde coaching

Cruciale factoren voor een succesvolle coaching:

 • de context
 • de competenties van de coach
 • de helderheid van de doelstellingen
 • de mate waarin de coachee coachbaar is
 • de motivatie van de coachee om te veranderen
 • het vertrouwen van de coachee in de coach of 'de klik'
 • de haalbaarheid van de gewenste verandering (er bestaat geen coach die ijzer met handen kan breken)

Bron: Engel, A. (2006) De vraag wat levert coaching op houdt vele gemoederen bezig. In: Nederlands Tijdschrift voor Coaching 04-06.

Duur, frequentie en plaats van de coaching

 • Gemiddeld duurt een gesprek 1,5 tot 2 uur.

 • Het aantal gesprekken en het ritme van de afspraken varieert, afhankelijk van de coachvraag en de werkwijze.

 • De plaats van het gesprek leg je in onderling overleg vast. Bij voorkeur gaat dit door op een andere locatie dan de werkplek.


Kost coaching en financiële ondersteuning

Het persbericht ‘Coaching in bedrijfscontext: de weg naar succes?’ van Securex (3/12/2013) geeft een gemiddeld tarief aan van

 • € 160/uur voor coaching van uitvoerend personeel en
 • € 190/uur voor expertfuncties

In de markt zie je prijzen voor coachgesprekken flink variëren. Sommigen vragen 60 euro voor een gesprek van 1 uur en anderen 400 euro voor een gesprek van anderhalf uur. Ook het aantal gesprekken, en dus de totaalprijs en hoe snel het resultaat bereikt wordt, verschilt nogal per coach.

Het is mogelijk om financiële tussenkomst te krijgen voor coaching en begeleiding.

 • Coaching rond verbindende communicatie
  Ondersteund door VIVO vzw vanaf september 2016! Lees hier alles over de voorwaarden en procedure.

 • Individuele coaching voor (werkvloer)begeleiders
  Werk je in een lokale diensteneconomieonderneming?
  Het Vormingsfonds Lokale diensteneconomie betaalt de kost voor individuele coaching op begeleidingsstijl terug. Meer info
 • Loopbaanbegeleiding
  Volg je loopbaanbegeleiding bij een erkend loobaancentrum, dan kan je betalen met loopbaancheques. Lees hier meer over dit VDAB-aanbod.


Terug