Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Een professionele coach inschakelen - voorbereiding

Wat je nog moet weten als je een professionele coach wil inschakelen:

Wanneer een externe coach inschakelen?

Er zijn goede argumenten om in bepaalde situaties een externe coach in te schakelen. Deze is onafhankelijk, heeft geen direct belang bij de uitkomst van een coachtraject en beschikt over specifieke competenties (kennis, vaardigheden en houdingen).

In het algemeen geldt het advies dat inhoudelijke en praktische zaken zich goed lenen voor coaching-on-the-job (door de leidinggevende of door een andere interne coach). Naarmate de vraagstelling persoonlijker wordt en een diepgaander analyse vereist, is het raadzaam om de coaching uit te besteden.

Coaching on the job
 Externe coaching
 Accent op de inhoud van het werk
  Accent op inzicht in jezelf als instrument
 Vaardigheden aanleren

 Praktische instructies


Mogelijke vragen en thema’s voor externe coaching zijn:

Werken aan specifieke competenties zoals assertiviteit, omgaan met stress , balans werk-privé ...
Ondersteuning bij verandering
Ondersteuning bij conflictsituaties
Begeleiden van belangrijke keuzeprocessen
Samenwerkingsthema's
Existentiële vragen over de beroepsloopbaan
Belangrijke keuzes in het beroepsleven
...


Wanneer niet coachen?

Er zijn ook situaties waarin coaching niet nuttig of juist ongewenst is:

Wanneer de coachee geen invloed op het probleem heeft
Wanneer de motivatie tot coachen er niet is
Wanneer zware psychische problemen spelen
Wanneer problemen louter in de privé-sfeer liggen
Bij te nauwe vriendschapsbanden, een te grote betrokkenheid
Wanneer het gaat om gezondheidsproblemen (vaak veronderstelt men bij lichamelijke klachten
    psychische of sociale oorzaken, maar dit is niet steeds zo!)
Wanneer iemand op de verkeerde plek werkt (het werk niet goed aankan)
Wanneer een tekort aan kennis of vaardigheden het probleem is (opleiding is dan het antwoord)

Wie komt voor coaching in aanmerking?

In principe kan iedereen gecoached worden.  Leidinggevenden én niet-leidinggevenden, alle functies komen in aanmerking.

Een coachingtraject kan op eigen initiatief of op suggestie van je leidinggevende of de HR-verantwoordelijke aangevraagd worden.  Indien de coaching start op suggestie of op vraag van je leidinggevende of HR-verantwoordelijke, worden er bij het begin van een traject afspraken gemaakt over de te bereiken doelen en de wijze van rapportering.  Het geniet de voorkeur dat de gecoachte zelf rapporteert aan zijn leidinggevende.  Hoe dan ook is de inhoud van de gesprekken steeds strikt vertrouwelijk en kan de rapportering aan een leidinggevende steeds beperkt blijven tot het proces.  Eventueel kan de coachee met zijn coach bespreken wat er op welke wijze kan teruggekoppeld worden.

Hoe kies je een externe coach? 6 tips om aan de slag te gaan.

Een externe coach vinden? Geen probleem: op het internet vind je meteen een hele waslijst. 
Maar hoe scheid je het kaf van het koren?  

  1. Schakel je netwerk in.  Vraag tijdens netwerkbijeenkomsten of aan collega's, vrienden en kennissen of zij een coach kennen waarmee zij, of iemand uit hun omgeving, een positieve ervaring had.
  2. Ga na aan welke eisen de coach moet voldoen. Elke coach heeft immers zijn eigen persoonlijkheid en coachingsstijl.  Bij wat voor persoon stelt de coachee zich gemakkelijk open ? Een man of vrouw? Jong of oud? Andere persoonlijke voorkeuren?
  3. Neem eens een kijkje op de website of facebookpagina van een coach.  Zo krijg je al wat zicht op de werkwijze en de stijl van een coach.
  4. Contacteer een paar coaches alvorens een keuze te maken. Bel hen op, vraag naar hun visie en aanpak, het uurtarief en een eerste indicatie van de duur en het aantal sessies dat bij deze coachvraag nodig kan zijn.
  5. Vraag naar relevante referenties.   Heeft de coach ervaring met het thema? Met het werkveld? Elke organisatie heeft immers zijn eigenheid en cultuur.  Socialprofit organisaties zijn fundamenteel anders dan gewone bedrijven.
  6. Beschikt de coach over een coachingscertificaat of is hij/zij aangesloten bij een coachingnetwerk?  De laatste jaren zijn er verschillende coachingcertificatieorganisaties ontstaan. De meest bekende is de International Coach Federation (ICF).  Een certificaat impliceert dat de coach zich heeft geconformeerd aan een ethische/gedragscode. Aansluiting bij een netwerk duidt op voortdurende bijscholing en ondersteuning van de coach. 

Kies uiteindelijk de coach waartegen je als medewerker/leidinggevende/HR-verantwoordelijke helemaal ja kan zeggen.  De grootste garantie op kwaliteit krijg je als je een ervaren en professionele coach neemt.   De matching tussen coach en coachee is ongetwijfeld het moeilijkste, maar het belangrijkste criterium.  Neem daarom pas een definitieve beslissing na een kennismakingsgesprek.


quote_coaching


terug