Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

terug

Referentiepersoon

Een referentiepersoon is een medewerker die een bepaalde expertise heeft opgebouwd (door ervaring of door middel van externe leerprocessen) en dit binnen de organisatie verspreidt.

Opzet
Aanwezige kennis binnen de organisatie verspreiden. Dit kan in 1-op-1 momenten of via interne vormingen.
Medewerkers waarderen en kansen geven tot jobverdieping of jobverbreding.

Voorbeelden
Referentie-personen i.v.m. zorg-thema's: dementie, palliatieve zorg, valpreventie, wondzorg, infectieziekten, diabetes, ...
Referentie-personen i.v.m. ICT: excel, Google Analytics, drupal, ...
De referentiepersoon is verantwoordelijk voor het doorgeven en levendig houden van de kennis of materie waarvoor hij als referentiepersoon is aangewezen. 

Tips

  • Voorzie een aparte taak- of functieomschrijving voor de referentiepersonen.
  • Breng kennis, vaardigheden en talenten binnen de organisatie in kaart.  Beperk je niet enkel tot de reeds aanwezige of verworven competenties.  Probeer ook af te toetsen voor welke onderwerpen, vaardigheden of technieken de medewerkers interesse hebben. Wie beschikt over een sterke motivatie om zich bepaalde competenties eigen te maken?  en dus om later als referentiepersoon te fungeren.
  • Breng alle medewerkers op de hoogte van wie de referentiepersonen zijn en waar ze expert in zijn.  Op die manier kunnen medewerkers rechtstreeks raad of ondersteuning vragen tijdens het werk.