Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Focussen op het positieve

terug

Recent wint een ander perspectief in het denken over leren en veranderen aan belang: in plaats van te focussen op problemen en hoe deze op te lossen, wordt gekeken naar wat wel werkt.

De sterke punten die het uitgangspunt voor verandering bieden, worden in kaart gebracht. De waarderende benadering of Appreciative Inquiry (AI) is een aanpak die erg ondersteunend werkt voor het leren in organisaties.

We zijn gewoon dat leren start bij het opsporen van tekorten. Die moeten we wegwerken in functie van een vooropgestelde norm. Vaak levert deze aanpak echter onvoldoende resultaat op.

Meer weten over de waarderende benadering?