Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren


Leernetwerken of lerende netwerken

terug

Een lerend netwerk of community of practice (COP) ontstaat spontaan doorheen de tijd.

Het is een systeem van relaties tussen mensen met dezelfde functie of interesse in een bepaald gebied die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel of aan gemeenschappelijke activiteiten in een bepaalde omgeving.

Vanuit de samenwerking ontstaat

  • een uitwisseling van deskundigheid en
  • een samen op zoek gaan naar nieuwe inzichten of innovatie

VIVO-aanbod

een lerend netwerk voor leidinggevenden 

Instrumenten en meer lezen?

Een voorbeeld: lerend netwerk voor onthaalouders van 't Ballonneke