Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

E-learning

terug


E-leren is een leermethode waarbij je leert met behulp van computertechnologie. Essentieel is dat de lerende centraal staat in het leerproces.

Het cursusmateriaal (de ‘content’) bevindt zich op een digitaal leerplatform. Dit laat je toe om interactief te leren met gebruik van teksten, figuren, video- of audio fragmenten, theorie afgewisseld met oefeningen en on-line testen. Het biedt ook links naar leerbronnen buiten de cursus en communicatiemiddelen zoals e-mail en discussiefora. Meestal is er geen real-time lesgever aanwezig, maar is persoonlijke begeleiding (op afstand) wel mogelijk.

E-learning wordt vaak in één adem genoemd met begrippen als web-based learning, open leren, …

Deze leermethode wordt bij voorkeur gecombineerd met andere leermethodes. Op dat moment is er sprake van “blended learning”.

Voordelen van E-learning
Nadelen van E-learning
Met e-learning geassocieerde begrippen: ELO, LMS en LCMS
Zelf aan de slag?!
Meer lezen

RECENT: 'E-leren in Vlaanderen', Onderzoek IdeaConsult, 2019.

E-learning kent volgende voordelen:

Voor de cursist:

•    Hoge effectiviteit bij grote leerspanning
•    Just enough: geen tijdverlies aan onderwerpen die ik reeds beheers
•    Just in time: focus op de actuele leernoden: ik leer best wat ik nu nodig heb voor mijn job.
•    Vlotte toegankelijkheid van de informatie en steeds de laatste versie van het
      cursusmateriaal
•    Anytime: leren kan op elk ogenblik (wanneer je er het meest voor gemotiveerd bent, op   
      rustiger momenten op het werk, tijdens verplaatsingen ….), informatie beschikbaar 24 uur
      per dag, 7 dagen van de week
•    Anywhere: leren kan op iedere plaats (op de werkplek, op de trein, thuis, . . .)
•    De lerende staat centraal met daarrond alle noodzakelijke ondersteuning: leren op je eigen
      tempo, herhalen zoveel je wil, extra oefeningen maken, eventueel persoonlijke begeleiding
      op afstand …

Voor de organisatie:

•    Theoretische ondersteuning bij ervaringsgericht leren
•    Ongelimiteerde inhoud beschikbaar op het internet om van te leren
•    Consistentie: de aangeboden leerstof is voor alle gebruikers dezelfde
•    Kostreducties door besparingen in reizen, lokalen en lesgevers/trainers
•    Helpt bij het promoten van de cultuur van permanent leren / een positieve leercultuur
•    Mogelijkheid om leeractiviteiten op te volgen en kwalitatieve feedback te bekomen over
      gerealiseerde opleidingen
•    Bij gebruik van een Learning Management System (doorklik naar LMS) kan je vlot het vlot
      het gebruik en de ontwikkeling van de verworven competenties (skill levels) opvolgen
•    Kan stimulerend zijn voor competentiemanagement

Voor de opleidingsverstrekker:

•    Besparing reistijd en reis- en verblijfskosten
•    Met één trainer kun je meer cursisten bereiken
•    Besparing trainingstijd: ieder leert op eigen tempo
•    Werknemers of cursisten leren waar en wanneer ze willen
•    Duidelijke rapporten met scores en leerpaden van de cursisten
•    Leersessies kunnen optimaal ingepast worden in het productieproces
•    Flexibel aanpassen van de inhoud: steeds de recentste versie on-line (gemakkelijk
      updatebaar en online te plaatsen)
•    Modulair leren (just-in-time, just enough): veel combinaties van gecombineerd leren
      mogelijk
•    Integratie van multi-mediale elementen zoals figuren en foto’s, audio - en
      videofragmenten, flash animaties, …


Nadelen van E-learning:

Wanneer je een e-learning cursus wenst op te zetten dan moet je rekening houden met volgende nadelen ten opzichte van andere leervormen:

•    onvoldoende kennis en ervaring met PC / Internet / . . . omgeving is een moeilijke klip die
      eerst moet omzeild worden
•    vereist een grote leerdiscipline en doorzettingsvermogen van de lerende
•    e-leren draagt het risico in zich om de verantwoordelijkheid van het leren naar de
      medewerker en in zijn vrije tijd door te schuiven
•    niet elke leerstijl wordt gestimuleerd via een e-learning oplossing
•    de klikkende aap: medewerkers leren niet bewust en werken alleen maar het elektronische
      leermateriaal af, zonder dat er een leerproces optreedt
•    1ste lijns-ondersteuning (help, tutorial, help desk, leercoach, . . .) voor de lerende moet
      constant aanwezig zijn om onvoldoende kennis en ervaring met de leeromgeving op te
      vangen
•    weinig ruimte voor improvisatie van de e-coach
•    investeringsdrempel naar hardware en software
•    ontwikkeling van e-leermodules vraagt veel tijd en een specifieke aanpak
•    vele non-believers zien e-learning (net zoals andere nieuwere leervormen) als mindere
      leervorm in vergelijking met het klassieke klassikaal opleiden


Met e-learning geassocieerde begrippen verklaard

Elektronische leeromgeving – ELO

Een elekronische leeromgeving is het geheel van technologische voorzieningen (computer hard- en software, infrastructuur en netwerken van telecommunicatie) die via de digitale weg het leerproces, de communicatie over het leren en de organisatie van het leren ondersteunen (Droste, 2000). Men spreekt ook van digitale of virtuele leeromgevingen.

Een ELO dient als aanvulling op cursusmateriaal, om opdrachten te organiseren, om via oefeningen de vorderingen van studenten na te gaan, om studenten rond bepaalde opdrachten te laten samenwerken... ELO’s bieden heel wat mogelijkheden voor afstandsonderwijs en asynchrone communicatie (tijd- en plaatsonafhankelijk).

Kenmerken van een ELO:
  •    Communicatie: aankondigingen, e-mail, discussiefora, kalender, eigen (home)page,
        bestandsuitwisselingen, chat, whiteboard of een virtuele klas
  •    Informatie en leermaterialen in een ELO: cursusinformatie en doelstellingen,
        cursusmateriaal, video's, simulaties, audiovisueel materiaal, interessante links van
        websites…
  •    Toetsen: beperkte mogelijkheid tot toetsen geven van feedback

Learning Management System- LMS 

Een LMS is een computerprogramma dat ondersteuning biedt bij het selecteren, volgen en geven van opleidingen. Het kan gebruikt worden om bij te houden welke werknemers welke opleiding hebben gevolgd, volgen, of zullen volgen. De resultaten van de opleiding kunnen worden gekoppeld aan bijvoorbeeld functiebeoordelingen. Werknemers kunnen via een LMS soms ook opleidingen kiezen en zich hiervoor inschrijven. Een LMS ondersteunt de organisatie van het totale opleidingsaanbod. Het is m.a.w. een digitaal administratiesysteem dat eventueel kan gekoppeld worden aan de personeelsadministratie of een boekhoudprogramma. Een LMS ondersteunt de logistieke functies bij opleiding.

Drie functies staan centraal:

  • Het beschikbaar stellen van leermateriaal aan de cursist
  • De communicatie tussen de lesgever en de cursisten en de cursisten onderling
  • De administratie

Learning Content Management System – LCMS

Een LCMS verschilt wezenlijk van het LMS. De focus van een Learning Content Management System ligt op de leerinhoud zelf. Het bestaat uit een softwarepakket waarmee je een website kan opzetten bedoeld voor e-leren. Het laat je toe op een efficiënte manier informatie te beheren, organiseren, delen, hergebruiken en onderhouden.

Functies:

•    Het gemakkelijk kunnen hergebruiken van leerobjecten
•    Cursistenvolgsysteem: rapportages van toetsresultaten
•    Communicatiegereedschappen (discussieforum, mail …)
•    Middelen om samen te kunnen werken met LMS systemen
•    Middelen om de cursus in een bepaalde huisstijl weer te geven
•    Mogelijkheid om documenten op de server te plaatsen en te beheren
•    Middelen om toetsen te maken en zelfevaluatiesystemen voor de cursist
•    Middelen om navigatiestructuren aan te maken om door de cursus te bladeren
•    Middelen om leerobjecten te maken: artikels, linkspagina, webpagina's, nieuwsberichten ...
•    Het maken van leerpaden om het e-learning materiaal op verschillende manieren te kunnen
      volgen
•    Het exporteren van de leerinhoud in verschillende formaten (bijvoorbeeld online, print,
      PDA, CD-ROM)

Tip: er zijn gratis (open source) LCMS en LMS systemen op de markt die de functies van beiden in zich dragen Voorbeeld daarvan zijn Moodle en ILIAS . Organisaties die veel leerinhoud inkopen van externe leveranciers zijn meestal meer gebaat bij een LMS om de leerinhoud aan te bieden. Organisaties die zelf e-learning content willen ontwikkelen, hebben meer baat bij een LCMS. Het is niet altijd nodig om beide systemen aan te schaffen hoewel ze vaak wel complementair zijn.

Meer lezen 
Craig Weiss, één van de grootste LMS-professionals ter wereld, lanceert elk jaar de Top 50 LMS'en (betalend), maar de top 10 geeft hij gratis weg.  Lees hier het artikel.


Zelf aan de slag?!

Een greep uit bestaande on-line cursussen en informatiebronnen die gratis beschikbaar zijn:

•    Pod-casts: uitzendingen van audio of video die je “live” kunt volgen of later downloaden.
     Klik hier voor enkele voorbeelden.

•    I-tunes: gratis colleges in geluid of video downloaden van diverse Amerikaanse
      universiteiten over diverse thema’s.

•    Webinars: seminaries via het web, vaak gratis aangeboden voor relevante beroepsgroepen
      of betaalde webinars kunnen later vrij gevolgd worden.

•    Producttrainingen: organisaties stellen delen van hun producttraining, zoals handleidingen,
      vaak gestelde vragen (FAQ’s) of instructievideo’s ter beschikking, zodat gebruikers hun
      producten optimaal leren gebruiken en zelf eenvoudige problemen kunnen oplossen.

•    E-book: een e-boek (of e-book) is een verzamelnaam voor digitale teksten die gelezen
      kunnen worden op beeldschermen van computers en smartphones evenals op een speciaal
      voor dit doel ontwikkelde e-reader. Het gaat hierbij zowel om teksten die eerder (of
      tegelijkertijd) verschenen zijn op papier, dus als conventioneel boek, als om teksten die
      uitsluitend voor digitaal gebruik geschreven zijn. E-boeken hebben doorgaans net als een
      gewoon boek een hoofdstukindeling, maar bovendien een zoekfunctie op woorden. Vaak zijn
      ganse hoofdstukken van boeken gratis beschikbaar via internet.

Meer lezen:


http://www.learn-the-e-way.be/e-learner/index.htm
Van leren naar e-leren. Ook voor jou?
http://www.be-odl.org/

terug