Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren


Duoleren 

terug

Leren met een maatje of buddy. 

Duo-leren wil zeggen dat je samen met een andere collega in een opleiding stapt en hiermee je eigen leerproces aan dat van een collega gaat verbinden. Op deze manier kan je individueel én voor de organisatie het leerresultaat verhogen. Ook al spreekt men van duo-leren, een dergelijk leerproces kan ook opgezet worden met meer personen.

Duoleren: waarom?

De methodiek komt vanuit het idee dat één plus één meer is dan twee.

  • Twee leren meer dan één: Met twee ga je tijdens de opleiding sneller leren. Omdat elk vanuit zijn eigen context kijkt, pikt de één soms andere informatie op dan de ander. Dit maakt dat je complementair kan leren.
  • Twee durven meer dan één: Duoleren is een eenvoudige manier om het vertalen van het geleerde naar de organisatie te versterken. Tijdens en na de opleiding staan beiden sterker bij het toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden op de werkvloer. Beiden vinden elkaar bij problemen en houden elkaar alert bij de implementatie.

Duoleren: wie?

Duoleren is niet toevallig of omwille van praktische redenen samen naar een opleiding gaan. Belangrijk is dat medewerkers er bewust voor kiezen om samen te leren.

Kies je dan voor een medewerker met wie je elke dag samenwerkt? Voordeel is dat deze je dagelijkse taken en opdrachten goed kent. Soms kan het zinvol zijn om een medewerker te kiezen van een andere afdeling of team, die iets verder van jouw werkveld afstaat. Overweeg wat je het best vindt.

Duoleren: hoe?

Een leermaatje is een soort ‘kritische vriend’ die met je mee denkt. Op die manier kan een collega een meerwaarde worden voor je persoonlijk leerproces. Het biedt de mogelijkheid om op regelmatige basis ideeën en zienswijzen uit te wisselen, samen te oefenen en te reflecteren en te leren van elkaar.

Samen met je collega kan je:

  • je leerdoelen delen en je leervragen helder benoemen
  • elkaars kwaliteiten benoemen en hiervan concrete voorbeelden geven
  • de informatie nabespreken en elkaar kritische vragen stellen over de opleiding
  • elkaars persoonlijke uitdaging bespreken en helpen formuleren
  • nagaan wat in jullie organisatie zou kunnen werken, en wat minder
  • opdrachten en taken samen uitvoeren

Dit samen leren begint dus al voor de opleiding start. Met goede afspraken over wat men met elkaar zal delen en eventueel zelfs met wat op de werkvloer het resultaat van de opleiding zal zijn en hoe hier naar toe gewerkt wordt.

Meer lezen

 Hey Buddy. Tools for buddies 2019

Samen leren niet aan het toeval overlaten