Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Mentoring

terug

Mentoring of mentorschap (= peterschap) is een vorm van individuele begeleiding op de werkplek waarbij een ervaren of deskundige collega waarin men vertrouwen heeft (de mentor), een nieuwkomer (in de organisatie of in de job) helpt bij zijn sociale integratie en/of om zaken sneller of vroeger te leren en/of zaken te leren die hij anders niet zou hebben geleerd.

Mentoring gaat om een leerproces. De mentor heeft een ondersteunende functie. Hij is iemand met ervaring en inzicht in de organisatie. Hij weet welke competenties belangrijk zijn in de functie, maakt de mentee vertrouwd met de organisatiecultuur en –waarden en brengt hem in contact met anderen. Het is erg belangrijk dat de mentor vanuit het management tijd krijgt om deze rol professioneel op te kunnen nemen.

Meer informatie over mentorschap/peterschap en het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers vind je hier.

De doe-agenda 'beter met een peter' helpt je op een heel praktische manier aan de slag te gaan met peterschap in je organisatie.