Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Tijd en ruimte om te leren

terug

Deze voorwaarde speelt in op de praktische kant van het leren. In een organisatie moet er tijd zijn in het dagelijkse werkproces om te kunnen leren. Er moet ruimte gecreŽerd worden om te reflecteren, feedback te geven, te overleggen, te experimenteren, te oefenen, iets aan elkaar uit te leggen, een vorming bij te wonen, Ö kortom om aan (in)formeel leren te kunnen doen.