Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

De leidinggevende als coach en voorbeeld

terug

Door het scheppen van gunstige voorwaarden en het tonen van voorbeeldgedrag speelt de leidinggevende een cruciale rol in de creatie van de lerende organisatie. De leidinggevende is een coach of facilitator. Hij geeft eerder vertrouwen, dan controle uit te oefenen en zorgt  ervoor dat medewerkers zich veilig voelen en zich kwetsbaar durven opstellen.

  • De leidinggevende staat open voor informatie en feedback over het functioneren van de organisatie, de afdeling, het team, Ö en geeft deze informatie ook efficiŽnt door zodat actie ondernomen wordt.

  • Leidinggevenden bouwen systemen, structuren en reflecties over het leren in de organisatie in en verankeren deze in de dagelijkse werking van het team of de afdeling.

  • Een lerende organisatie leiden, betekent ook jezelf continu in vraag stellen. Reflectie op het eigen handelen als leidinggevende is cruciaal. Je vervult immers een voorbeeldfunctie.

  • Voor een lerende organisatie is een gezond spanningsveld tussen autonomie en autoriteit noodzakelijk. De mate waarin de leidinggevende vrijheid geeft aan de medewerkers om hun werk zelf te organiseren is bepalend voor het leerproces. Doordat de medewerkers min of meer zelfsturend zijn, voelen ze een grotere behoefte en verantwoordelijkheid om te zoeken naar oplossingen, om aanpassingen te verrichten en dus te leren.

Praktische tips?

Tips over coachend leidinggeven
Opleiding van je leidinggevenden tot coach