Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Het managen van kennis

terug

Lerende organisaties doen veel aan kennismanagement. Dit is een cyclisch proces van verzamelen en interpreteren van informatie, produceren van nieuwe kennis, en het opslaan, verspreiden en gericht inzetten van die kennis met het oog op de realisatie van de organisatiedoelstellingen.

Vaak richt kennismanagement zich op dat wat is vastgelegd in documenten en databases: de expliciete kennis. Maar een groot deel van de aanwezige kennis in een organisatie is impliciet. Daarom is het belangrijk om ook deze impliciete kennis zichtbaar te maken en te delen. Dit kan bijvoorbeeld door mogelijkheden te scheppen voor informeel leren.

Een toepassing uit de prakijk: het kennismanagement huis van de federale overheid


Meer weten?

blog van Steven Warmoes (consultant in kennisbeheer)
Voorbeelden, inzichten, trends en praktijkverhalen over kennismanagement
Kennismanagement: van theorie naar praktijk (Christiaan Stam)