Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Constructief omgaan met conflicten en verschillen

terug

Relaties met anderen zijn in het leerproces bijzonder belangrijk. Door de confrontatie met verschillende visies, overtuigingen en ideeŽn wordt er geleerd. In een organisatiecultuur waar ruimte is voor constructieve conflicten, worden conflicten en verschillen tussen werknemers een bron leren. 

Voorwaarden:

  • Bestaan van een open en veilig leerklimaat
  • Ruimte om de eigen mening te geven
  • Bereidheid om zaken ter discussie te stellen

constructiefomgaanmetverschillen