Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren


Leren uit fouten

terug

Een 'foutencultuur' installeren in je organisatie helpt om een sterk leerklimaat te krijgen. Want fouten positief benaderen, levert zinvolle leerervaringen op.

Veel organisaties bestraffen of negeren fouten. Ze zijn er vaak de aanleiding om regels of procedures te verscherpen. Maar zo verhinder je een leerproces, want je maakt geen analyse van de fout. Op lange termijn zullen mensen dan hun fouten verbergen of niet meer durven experimenteren. En dat staat haaks op leren.

Zoek daarom met je organisatie naar een goede balans tussen het controleren van risico’s en een gezonde tolerantie voor fouten. Doe hier inspiratie op:

falen