Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Inzicht krijgen in de eigen mentale modellen

terug

Mentale modellen zijn diepgewortelde veronderstellingen of generalisaties die van invloed zijn op hoe wij de wereld om ons heen interpreteren. Ze be´nvloeden ons gedrag en geven vorm aan onze acties en reacties. Vaak zijn we ons niet of amper bewust van de mentale modellen die we hanteren. Door onze eigen denkwijzen bloot te leggen, kunnen we de oorsprong van ons gedrag kritisch onderzoeken. Inzicht in het eigen onbewuste gedrag en dat van anderen is een noodzakelijke voorwaarde om te leren.

Enkele tips om inzicht te krijgen in je eigen denkwijzen: 

  • Wees er alert op dat jouw conclusies gebaseerd zijn op jouw overtuigingen en dat jouw overtuiging niet noodzakelijk overeenstemt met "de feiten".
  • Geef de stappen aan in je manier van denken.
  • Vraag collega's om de stappen in hun denkproces uit te leggen.
  • Gebruik voorbeelden om te illustreren hoe je tot je conclusies komt.
  • Ga er van uit dat collega's tot een andere conclusies komen omdat ze anders denken.
  • Vraag collega's of ze de gegevens die jij gebruikt op een andere manier kunnen interpreteren.
  • Vertrek eens van de veronderstelling dat in je eigen redeneerproces fouten zitten die je zelf niet ziet.
  • Vraag je collega's om de gegevens die ze gebruiken en de betekenis die ze er aan geven te expliciteren.
  • Expliciteer de overtuigingen die je hoort in de redeneringen van anderen, zodat je kan controleren of je ze juist begrijpt.

Een sprookje over mentale modellen: Schaduwen van de Neanderthaler, David Hutchens, 1999