Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Zoeken naar een gemeenschappelijke visie en waarden

terug

Het is belangrijk dat werknemers zich verbonden voelen met de organisatie als je hun leren en ontwikkelen wil stimuleren. Deze verbondenheid zorgt voor energie en creŽert intrinsieke motivatie om mee te groeien in dezelfde richting als de organisatie.

Werknemers presteren beter en het leerproces staat centraler als ze de organisatievisie en kernwaarden delen.

Een lerende organisaties gaat uit van het idee dat men samen vooruit wil. Dit veronderstelt een engagement van zowel de top als de basis.