Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Lerende teams creŽren

terug

Naast het leren van individuele werknemers, zijn ook groepsprocessen van groot belang. Want je kan ook veel leren van collegaís die met gelijkaardige onderwerpen bezig zijn. Volgens Peter Senge vinden veranderingen in een organisatie hun oorsprong in teams. Pas als teams leren, kan de organisatie leren en dus veranderen.

Het leerproces in teams vraagt:

 • een open communicatie
 • bereidheid om elkaar te helpen
 • bereidheid om informatie te delen
 • voldoende ruimte voor zelfreflectie
 • de nodige solidariteit om als groep in plaats van als individu projecten te realiseren.

Volgende acties dragen bij aan teamleren:

 • Stimuleer een open cultuur en informele contacten tijdens de werkuren.
 • Pas de regels van directe feedback en goede communicatie toe in teamverband.
 • Richt projectstructuren op waarbinnen medewerkers en teams mogen experimenteren.
 • Bouw structuren uit om het overleg en de teamwerking zo goed mogelijk te laten verlopen.
 • CreŽer een veilig leerklimaat waarin werknemers hun mening uiten, feedback geven en durven fouten te maken.
 • Bespreek de behaalde resultaten met het team en reflecteer samen op het doorlopen proces.
 • Ontwikkel de zelfstandigheid van het team door opdrachten en bevoegdheden aan het team als geheel toe te wijzen. Zo ontstaan zelfregulerende teams.

'Zeg maar goeiendag' - Frank Van Massenhove (De Tijd - 18/6/2016)

In een lerende organisatie heerst een klimaat van ontmoeting. De eerste stap is ďgoeiendagĒ. Want mensen zeggen elkaar eerst goeiendag en ís anderendaags praten ze al met elkaar. Over om het even wat. Ook over wat er verkeerd gaat op hun dienst. Dikwijls heeft iemand waarmee je praat daar ervaring mee, of kent hij iemand die er een oplossing voor vond. Zo worden de meeste problemen al opgelost vooraleer de topmanagers weten dat er zich een probleem stelde.