Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Individueel leren stimuleren

terug

Individueel leren is een voorwaarde voor teamleren, dat op zijn beurt weer bijdraagt aan de lerende organisatie. Je kan individueel leren op allerlei manieren bevorderen:

  • Het creŽren van een leeromgeving waarin werknemers zich veilig voelen om hun mening te uiten, feedback te geven en fouten te maken.

  • Medewerkers belonen voor het nemen van initiatieven en het bespreken van successen en falen.

  • Alle middelen en hulpbronnen die het leren bevorderen zo vlot mogelijk toegankelijk maken.

  • Mogelijkheden bieden om nieuwe werkprocessen te leren, gevarieerd werk te doen of over onderwerpen te leren die buiten de directe dagelijkse activiteiten vallen.

  • Op een systematische manier feedback in de organisatie inbouwen.

  • Het opstellen en uitwerken van persoonlijke ontwikkelingsplannen.

  • Het aanstellen van mentoren die nieuwkomers begeleiden in hun leerproces en het peterschap op zich nemen.

  • Het verhogen van effecten en transfer.