Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Bevorderen van persoonlijk meesterschap

terug

Elke werknemer of lid van een team heeft individuele kwaliteiten. Mensen met een hoge graad van persoonlijk meesterschap hebben een goed zicht op hun individuele kwaliteiten en persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn in staat om duidelijk aan te geven waar zij naartoe willen in hun leerproces.

Organisaties kunnen persoonlijk meesterschap stimuleren door in te zetten op persoonlijke groei van medewerkers. Dit stimuleert de
intrinsieke motivatie van werknemers om iets te leren en zichzelf te ontwikkelen.

In een lerende organisatie streef je ernaar dat medewerkers vanuit zichzelf besluiten nieuwe dingen op te pakken en te leren.