Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

De organisatie als systeem zien

terug

Mensen vallen vlug terug op het vertrouwde. Hierdoor staan we niet open voor het onbekende en beperken we dus het leren. Volgens Senge is het systeemdenken hiervoor de oplossing en daarmee ook de grootste voorwaarde voor de lerende organisatie.

Bij systeemdenken kijk je naar verbanden en processen. Je kijkt niet naar de afzonderlijke elementen, maar naar het complex geheel van samenwerkende delen van de organisatie en hoe deze zich ontwikkelen in relatie tot elkaar.

Een voorbeeld: Als een team niet goed functioneert, ga je op zoek naar welke processen zich in het team afspelen i.p.v. je te richten op de individuele werknemer(s) in dat team die onderpresteren. Je zoekt naar wat je kan doen om het team als geheel beter te laten werken.

Door naar je organisatie te kijken in haar totaliteit, voorkom je beslissingen die voor jou geen consequenties hebben maar waardoor het ergens anders in de organisatie juist wel misgaat.


Meer lezen? Systeemdenken in theorie en praktijk (Danielle Houtvast en Guus Geisen, 2009)