Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Meer weten over (het bevorderen van) werkplekleren?

terug

Waarom is werkplekleren populair? Voordelen van werkplekleren
Stimulerende voorwaarden
Condities op de werkplek
Nog meer info

Waarom is werkplekleren populair? Voordelen van werkplekleren

 • Organisaties worden voortdurend geconfronteerd met veranderingen. Innoveren is de boodschap. Het tempo van veranderingen volgen betekent dat organisaties er voor moeten zorgen dat kennis en ervaring snel in de praktijk kunnen worden omgezet. Leren op de werkplek maakt kennis direct toepasbaar in de praktijk.

 • Flexibele organisaties vragen ook flexibele vormen van leren. Leren op de werkplek maakt het mogelijk om te leren wanneer de behoefte er is.

 • De krapte op de arbeidsmarkt voor knelpuntfuncties zet organisaties ertoe aan om (zowel laag- als hooggeschoolde) jobs met leermogelijkheden aan te bieden. Zo hoopt men jonge medewerkers in de organisatie te houden.

 • Naast innovatie is kostenreductie een belangrijk element. Leren op de werkplek wordt vaak als een goedkoper alternatief beschouwd dan formele opleidingen. Toch vergt ook leren op de werkplek een investering, o.a. in goed opgeleide mentoren, extra tijd voor reflectie enzovoort.

 • Leren op de werkplek is een middel om nieuwkomers stap voor stap in te werken in (organisatie)specifieke functies en jobs.

 • Om het ervaringsbewijs te kunnen behalen 

Stimulerende voorwaarden

Opdat de werkplek eveneens een krachtige leeromgeving zou worden, d.w.z. een omgeving waar de kans op leren in de werksituatie maximaal is, moeten een aantal voorwaarden vervuld worden. Herman Baert onderscheidt in zijn boek ‘werk maken van leren – strategisch VTO-beleid in organisaties’ volgende voorwaarden:

 • Een sterke missie en heldere beleidsvisie
 • Een faciliterende managementstijl
 • Een gedecentraliseerde structuur
 • Een open communicatiesysteem
 • Een leervriendelijke organisatiecultuur
 • Leergierige medewerkers

Deze zijn echter wel te interpreteren als een ideaal, waar stap voor stap kan naar worden geëvolueerd. Stapsgewijs zal men het ideaal van een lerende organisatie bereiken.

Condities op de werkplek

Naast het niveau van de organisatie, kan er ook gewerkt worden aan de concrete condities op de werkplek. Voorbeelden van werkplekcondities zijn loopbaangesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen, interne leernetwerken, referentiepersonen … Een uitgebreide lijst van werkplekcondities waardoor werkplekleren een kans krijgt, vind je hier.

Nog meer info?

Startpagina werkplekleren van onderwijs Vlaanderen: leidraad 'kwaliteitsvol werkplekleren, goede praktijken en tips ...

Ook de SERV - Stichting Innovatie en Arbeid heeft een publicatie ‘werken en leren – leren op de werkplek in de praktijk’.

VDAB reikt een handleiding voor de interne bedrijfscoach bij de begeleiding/opleiding van stagiairs aan. Hier vind je praktische hulp om maximaal resultaat te kunnen halen uit het leren op de werkplek.

In opdracht van het departement Werk en Sociale economie van de Vlaamse overheid  ontwikkelde de K.U.Leuven een praktische leidraad voor de bespreking en het stimuleren van het lerend gebruik van werkplekcondities.

terug