Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Benieuwd naar een tweede model over leerstijlen?

terug

Vermunt (1997) onderscheidt vier zeer herkenbare andere leerstijlen:

Reproductiegerichte leerstijl: Een persoon die deze stijl hanteert gebruikt zijn energie om te memoriseren en te herhalen. Je ‘kopieert’ zonder het geleerde met jezelf te verbinden.

Toepassingsgerichte leerstijl: Hierbij richt je je vooral op toepassingsmogelijkheden van de leerstof. Je neemt alleen die informatie op die je direct in de praktijk kunt toepassen. Je hebt vooral behoefte aan concrete informatie en voorbeelden.

Betekenisvolle leerstijl: Je probeert verbanden te leggen, een eigen mening te vormen en de leerinhoud op jezelf te betrekken. Je leert gericht en onderscheidt hoofd- en bijzaken. Je kan wat je geleerd hebt, in eigen woorden en met eigen voorbeelden uitleggen.

Ongerichte leerstijl: Je hebt moeite met lijnen zien, met structureren, je kunt moeilijk hoofd- en bijzaken onderscheiden. Je hebt veel externe sturing nodig en twijfelt aan je eigen capaciteiten.

afbeelding_8