Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Samenhang VTO met andere beleidsniveaus

terug

Afhankelijk van de positie die het VTO-beleid inneemt tegenover de andere beleidsniveauís in de organisatie onderscheiden we drie types:

 • In een administratief beleid staat het VTO-beleid los van de andere niveauís.
  Dit beleid is vooral aanbodgestuurd. Iedereen mag een opleiding kiezen uit een catalogus.

 • Een reactief beleid koppelt het VTO-beleid aan een personeelsbeleid.
  Hiermee kan je competenties in het huidig functioneren verbeteren. Dit beleid is vooral gestuurd door de behoeften die je achterhaalt via bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. Behoeften op vlak van kennis, vaardigheden en houdingen,...

 • In een strategisch beleid, voer je een reactief ťn proactief beleid.
  VTO is hier een instrument ter ondersteuning van de huidige en de te verwachten veranderingen. Enerzijds breng je in kaart welke competentienoden werknemers op dit moment hebben. Anderzijds hou je ook al rekening met toekomstige uitdagingen. Welke competenties hebben je individule werknemers en je volledige organisatie nodig om deze uitdagingen aan te kunnen?
  Dit VTO-beleid sluit aan op het personeels-, het organisatie- en het algemeen beleid.

Schematisch voorgesteld

samenhangbeleidsniveaus