Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

ORGANISEREN EN BEHEREN

Organiseren

Na de voorbereidende denk- en planfase is het zover. Het algemeen kader ligt vast en je weet heel concreet welke inhoud aan bod moet komen …. En dan? Besteed je de opleiding uit of doe je het zelf? Ga je voor maatwerk of voor het standaardaanbod?

We helpen je op weg:

Opleiding: zelf geven of uitbesteden?
Opleiding uitbesteden
Zelf opleiding geven

Sta ook stil bij deze praktische zaken:

Tijd voor opleiding
Opleidingsaccommodatie
Communicatie over de opleiding

En beheren

Wil je op resultaatsgerichte, kwalitatieve wijze aan de slag met opleiding? Dan beheer je de leeractiviteiten in je organisatie best doelmatig.

Voor kleinere organisaties is het vastleggen van het opleidingsbeleid in plannen en procedures en het invoeren van administratieve opvolgingsinstrumenten niet altijd noodzakelijk. Het opvolgen en verduidelijken van een aantal afspraken komt de kwaliteit van het leerbeleid wel ten goede. Bekijk zeker eens in functie van de eigen noden (bv. opvolging verplichte opleidingen, rapportage naar RvB ….) waar het werken met een procedure, standaardformulier, opvolgtabel… zinvol kan zijn.

Als grote(re) organisatie (met verschillende afdelingen, vestigingen …) dringt het vastleggen van procedures, gebruik van gestandaardiseerde instrumenten en implementeren van systemen om leerinspanningen te registreren en op te volgen zich meer en meer op.

Basis van doelmatig beheer: het opleidingsbeleidsplan en/of jaarplan
Aan de slag met standaardformulieren
Instrumenten die opleiding registreren