Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Het POP-gesprek

terug

Het POP is een ondersteund proces dat de werknemer wil laten reflecteren. Orgelpunt hierbij is het POP gesprek, het ideale moment om je werknemer te ondersteunen in het reflectieproces.

Vaak spreekt men ook van ontwikkelingsgesprek, loopbaanevaluatiegesprek, loopbaangesprek,...

DOEL VAN HET GESPREK

  • De ontwikkelmogelijkheden en de wensen van de werknemer op een gestructureerde manier bespreken.
  • Bespreken of de ontwikkeling van de werknemer parallel loopt met de ontwikkelingen van het werk. Is het tijd om accenten te verleggen of is er een koerswijziging nodig?

ENKELE KENMERKEN

  • Het gesprek is een uitwisseling op basis van gelijkwaardigheid.
  • Er ontstaat een gedeeld beeld over welke ontwikkelstappen de werknemer wil/kan maken.
  • Het gesprek is gericht op de toekomst.
  • Het biedt mogelijkheden om wederzijdse belangen af te stemmen.

OPBOUW VAN HET GESPREK

1. Inleiding
- welkom
- herhaling van het doel, de duur en de structuur van het gesprek
- bepaling van de agenda

2. Informatie uitwisselen
- de werknemer licht eerst zijn wensen toe
- daarna vult de leidinggevende aan
- als leidinggevende stimuleer je de werknemer in dit gesprek door aandachtig te Luisteren, Samen te vatten en Door te vragen (= LSD principe)

Enkele voorbeeldvragen die je kan stellen tijdens dit gesprek.

3. Afspraken maken
Een aantal afspraken op een rijtje:

- Ontwikkeldoelen: SMART formuleren (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdsgebonden)
- Resultaatsafspraken: waar wil je heen, wat wil je bereiken?
- Aanpak: hoe ga je deze doelen bereiken?
- Verantwoordelijken: wat doet de werknemer en wat doet de werkgever?
- Opvolging: hoe hou je elkaar op de hoogte van de vooruitgang
- Dossierbeheer: leidinggevende maakt verslag, beide partijen ondertekenen, origineel in het personeelsdossier en de werknemer ontvangt een kopie

4. Afronding
- de gemaakte afspraken samenvatten
- verslaggeving
- eventueel plan je al een nieuwe datum

Tool: sjabloon ontwikkelgesprek HR-Wijs