Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Tijd maken voor opleiding

Deelnemen aan VTO-activiteiten, deze ondersteunen en een kwaliteitsvol VTO-beleid opmaken vragen tijd. Daarom maak je hierrond best concrete afspraken.

Afhankelijk van strategische keuzes en de cultuur van je organisatie leg je daarbij andere klemtonen.

Mogelijke afspraken:

  • Leg een een gemiddeld aantal uren vorming per jaar per werknemer vast.
    In sommige sectoren wordt dit vastgelegd via overheidsreglementering of via CAO’s. 
    Ook voor bepaalde opleidingen ligt een verplicht aantal uren vorming vast bv. preventie-adviseur, EHBO helper …

  • Vraag je af: is deelname aan zeer langdurige opleidingen mogelijk en onder welke voorwaarden? Geheel of gedeeltelijk tijdens arbeidstijd?

  • Bepaal eventuele beperkingen rond wat je wel/niet als arbeidstijd ziet. Reken je bij een opleidingsdag het effectief aantal uren? Telt dit als één werkdag? Telt de verplaatsingstijd mee?

  • Maak keuzes over het tijdstip waarop de vorming doorgaat: kan dit ook buiten de werkuren? In het weekend? Hoe worden deze uren dan gecompenseerd? Wat bij residentiële opleidingen?

  • Bepaal hoeveel tijd de vormingsverantwoordelijke en direct leidinggevenden kunnen investeren in de ontwikkeling en ondersteuning van opleiding in de organisatie.

  • Beslis of je gaat voor de vrijstelling van een personeelslid (voor een deel van de arbeidstijd) als VTO coördinator.

Voorbeeld kosten, inschrijving en werktijd bij UZ Brussel