Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Wat is het opzet van een persoonlijk ontwikkelingsplan?

terug

Een POP wil er mee voor zorgen dat mensen sterker worden op de arbeidsmarkt.

  • Het is enerzijds een instrument om de professionele ontwikkeling van een individuele medewerker binnen je organisatie te stimuleren, te sturen en te bewaken.
    Een POP is dan een ‘ontwikkelingscontract’ tussen werkgever en werknemer. Daarbij geef je de medewerker de kans om zich te ontwikkelen. De afspraken die leidinggevende en medewerker maken passen binnen de missie en de strategische doelstellingen van de organisatie. Omdat de medewerker met een POP systematisch nadenkt over zijn werk, wensen en ambities wordt voorkomen dat de ontwikkeling ad hoc en intuÏtief verloopt en/of stagneert.
  • Daarnaast kan het ook individueel gebruikt worden, als het resultaat van loopbaanbegeleiding.

De betekenis van POP kan dus verschillen: gaande van gericht op loopbaanontwikkeling (brede invulling) tot beperkter gericht op de leer- en ontwikkelingskansen in één organisatie.