Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Administratieve tools? 

terug

Registratie op niveau van de medewerkers
Excel-tabellen of access-bestanden op niveau van de organisatie
Digitale beheerssystemen

Registratie op niveau van de medewerkers

Registratie op niveau van de individuele werknemer laat toe de ontwikkeling van je medewerkers op de voet te volgen: werd het persoonlijk ontwikkelingsplan gerealiseerd, welke competenties hebben we in huis, laten we mensen geen twee keer deelnemen aan dezelfde opleiding, wie heeft een opfrissingscursus nodig Ö..

Instrumenten:
Voorbeeld opvolgingsblad medewerker
Voorbeeld opvolgingsblad per opleiding
Voorbeeld opvolgingsblad Beschutte werkplaats Aarschot
Ontwikkelingskaart van Unizo (zie pg. 93-95)
Voorbeeld computerprogramma op maat vzw Stijn

Tip: Maak goede afspraken over wie deze registratie doet, tegen wanneer, wie de gegevens centraliseert Ö.Licht toe waarvoor deze formulieren worden gebruikt.

Excel-tabellen of access-bestanden op niveau van de organisatie

 Als je op voorhand goed nadenkt over wat je wil bereiken met je registratie en hoe je dit wil bijhouden, geraak je al heel ver met een excel tabel of een access toepassing. Voor kleinere organisaties en/of voor het bijhouden van een beperkt aantal gegevens zijn deze tools zeker geschikt.

Registratie op organisatieniveau ondersteunt beleidsbeslissingen en rapportering:
Registratieformulier van de Stichting Innovatie & Arbeid
Voorbeeld VIVO
Verzamelstaat van Unizo

Digitale beheerssystemen

Grote organisaties hebben vaak meer baat bij een complexer en vollediger registratiesysteem dat al dan niet onderdeel uitmaakt van een ruimer personeelsregistratiesysteem. Ze laten toe de veelheid aan informatie gemakkelijker te raadplegen en erop verder te werken. Organisaties hebben de keuze om zelf een dergelijk systeem te ontwikkelen of om op de markt op zoek te gaan naar bestaande systemen.

Alvorens te beslissen over te gaan tot de aankoop of ontwikkeling van een dergelijk systeem, is het cruciaal goed na te denken over het uiteindelijke doel. Wat je nodig hebt, hangt sterk af van de hoeveelheden. Hoeveel opleidingen, hoeveel werknemers, hoeveel teams, hoeveel personen moeten het systeem gebruiken? Is het gekoppeld aan andere HR instrumenten? Zijn er linken naar competentieprofielen? Enzovoort...

Hoe complexer de bij te houden gegevens, hoe meer gespecialiseerde software of hulp van IT aangewezen is. Let er wel op dat je je niet laat verleiden om te starten vanuit een bepaalde software of systeem, maar dat je doel de keuze bepaalt.

Gespecialiseerde software

Op de markt zijn er heel wat (commerciŽle) aanbieders van gespecialiseerde software die het organiseren, registreren en evalueren van opleidingen ondersteunt. Vaak is deze software gekoppeld aan modules die toelaten competentieprofielen, resultaten van functioneringsgesprekken, vormingstrajecten en persoonlijke ontwikkelingsplannen met elkaar te verbinden. 

Enkele voorbeelden (ter illustratie en zonder enig kwaliteitsoordeel): 

Learning management systems

Een LMS of Learning Management System is een webbased pakket gericht op het creŽren, organiseren en beheren van leren binnen een organisatie. Naast didactische mogelijkheden in het kader van e-leren, biedt een LMS ook administratieve mogelijkheden bij het beheren van opleidingen.

terug