Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Waarom is het registreren van opleidingen zinvol?

terug

Registratie stelt je in staat om objectieve gegevens te verzamelen die relevant zijn voor je vormingsbeleid. VTO-kengetallen, die je opleidingsbeleid op een kwantitatieve manier omschrijven, zijn nuttig voor verschillende aspecten van het VTO-beleid:

  • Rapportering: op een zakelijke manier over VTO communiceren
  • Legitimering naar toezichthoudende instanties: de cijfers kunnen gebruikt worden om verantwoording af te leggen
  • Beleidsondersteuning: evoluties schetsen, nieuwe ontwikkelingen opsporen, voorspellingen doen, vergelijkingen maken (vb. komen alle werknemersgroepen evenredig aan bod), behoeftedetectie
  • Toetsen van de effecten van het gevoerde beleid
  • Kosten/batenanalyse van het gevoerde beleid
  • Naleven van wettelijke verplichtingen: invullen sociale balans (verplicht voor vzw's met minstens 20 voltijds equivalenten), verantwoording verplichte vormingsuren
  • Ondersteuning van het competentiemanagement in je organisatie. Voor meer informatie over competentiemanagement, klik hier.

Tip: Kengetallen verzamelen vraagt een extra inspanning, maar loont op termijn. Maak het nut
ervan voor iedereen in de organisatie zichtbaar en rapporteer ook naar alle betrokkenen.

Meer info over VTO kengetallen vind je hier