Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Opleidingsaccommodatie

Een kwaliteitsvolle opleiding vraagt een geschikt lokaal. Hierbij kan het zowel gaan om een lokaal in de eigen organisatie als een extern opleidingslokaal. Een geschikt opleidingslokaal is voldoende ruim, netjes, heeft directe lichtinval en kan verlucht worden. Het is een rustig gelegen lokaal waar men niet gestoord wordt (de refter of het koffielokaal zijn niet geschikt als opleidingslokaal) en dat afgesloten kan worden.

Waneer is een opleidingslokaal geschikt? Enkele criteria:

         de bereikbaarheid met het openbaar vervoer
         de beschikbaarheid van het didactisch materiaal (stiften, flip-over, TV, video,
           whiteboard, overheadprojector, beamer, internetaansluiting .)
         de mogelijke klasopstellingen
         de toegankelijkheid van het gebouw voor mensen met een beperking
         de aanwezigheid van een aparte lunchruimte
         de specifieke noden van de opleidingsverstrekker (is bv. een buitenruimte nodig voor
           spelopdrachten?)
         de evaluaties van deze lokalen in het verleden
         aanwezigheid van catering (drank en eventueel lunch)
         ....

Problemen met de accommodatie zorgen voor onnodig tijdverslies en irritaties bij lesgevers en deelnemers. Controleer daarom de dag voor de activiteit:
          of het opleidingslokaal vrij is en in orde
          of het didactisch materiaal aanwezig is en werkt 
          of de catering is afgesproken, de nodige drankjes/maaltijden besteld zijn

Tip: Didactisch en audiovisueel materiaal kan je als organisatie zelf aankopen, laten meebrengen door de opleidingsverstrekker of huren.

Contract

Werk je met een extern opleidingslokaal, dan is dit pas vastgelegd wanneer er een contract met de verhuurder wordt opgemaakt en ondertekend. De contracten die gebruikt worden zijn in regel de contracten die de locatie aanbiedt. In dit contract staat minimaal:
          datum + tijdsinvullling
          de maximale kostprijs (alles inbegrepen)
          de annulatieclausule
          (in bijlage) een lijst met beschikbaar didactisch materiaal
          de betalingsafspraken
          varia (bvb. afspraken rond catering, ...)

Tip: als de opleiding niet doorgaat in de eigen lokalen, zorg er dan voor dat de
       contactpersoon van de opleiding zowel jouw contactgegevens als deze van de trainer
       heeft.

Tip: heel wat opleidingsverstrekkers beschikken over hun eigen opleidingslokalen die ze ook
       verhuren voor opleidingen op maat.


INSTRUMENT

Checklist: reserveren van een trainingslocatie