Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Zelf geven: praktisch aan de slag

terug

Om het rendement van een opleiding met een interne lesgever te optimaliseren, hou je best rekening met volgende tips:

 • Overweeg goed wie je als interne lesgever vraagt en bekijk of de persoon het juiste profiel heeft. Vrijwilligheid en beschikbaarheid van tijd zijn essentieel om een goede trainer te kunnen zijn.

 • Voorzie ter voorbereiding een overlegmoment met de betrokken medewerker, zijn direct leidinggevende en de VTO verantwoordelijke. Op de agenda van dit overleg:
  • Duidelijk stellen van wederzijdse verwachtingen en bedoelingen
  • Maken van duidelijke afspraken ifv vergoeding, vrijgestelde tijd, beschikbare middelen
  • Gezamenlijk opmaken van de planning met duidelijke deadlines
 • Geef je interne lesgevers de mogelijkheid om het rendement van hun lesgeven te verhogen:
  • bied hen de kans om effectieve trainersvaardigheden te ontwikkelen 
  • geef hen tijd en ruimte om de training voor te bereiden  
  • geef hen de nodige didactische instrumenten.