Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Een opleidingsverstrekker zoeken

terug

Heel wat informatie vind je terug via:

  • Folders en brochures van opleidingsverstrekkers
  • Websites en nieuwsbrieven van opleidingsverstrekkers
  • Advertenties in vaktijdschriften
  • Gespecialiseerde databanken:

     •    opleidingsdatabank van bedrijfsopleidingen
     •    website over opleiding en vorming specifiek gericht naar HR-managers en
           vormingsverantwoordelijken
     •    portaal voor vorming en opleiding In Vlaanderen gericht op social profit en overheid
     •    cursussen en workshops in Belgi๋
     •    Volwassenenonderwijs
     •    Werknemersopleidingen
     •    Regionaal:ฐ Gent-Meetjesland
                          ฐ West-Vlaanderen

  • Aanbod vanuit de sector zelf

Ga ook eens op zoek langs deze weg:

  • Spreek je netwerk aan. Vraag rond bij vormingsverantwoordelijken of     afdelingsverantwoordelijken van andere organisaties uit je buurt
  • Neem contact op met je koepel, federatie, beroepsvereniging of ondersteuningsstructuur
  • Neem deel aan opleidingsbeurzen van bv. VOV of van Bedrijfsopleidingen.be …
  • Kijk op de sprekerslijst van studiedagen die het concrete onderwerp behandelden