Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Bevorderende factoren voor transfer

terug

Voor de VTO-activiteit

 • Er nemen meerdere werknemers van eenzelfde team deel.
 • De gekozen werkvorm sluit aan bij de persoonlijke leerstijl.
 • Voor de opleiding worden de doelstellingen besproken met de deelnemer.
 • Mogelijke praktijklinken worden besproken met de lesgever/trainer, concrete situaties van het werkveld doorgegeven als voorbeeld.
 • De direct leidinggevende wordt op de hoogte gebracht van de inhoud van de  vormingsactiviteit en de relevantie ervan voor het dagelijks werk.

Tijdens de VTO-activiteit

 • De deelnemer heeft een actieve en kritische leerhouding.
 • Vormingen zijn praktijkgericht en sluiten aan bij wat er in de organisatie gebeurt.
 • De opleider maakt gebruik van werkvormen die een actieve participatie van de deelnemer vraagt.
 • Collega’s nemen het werk over wanneer een medewerker aan de vormingsactiviteit deelneemt. Zo kan de deelnemer zich focussen op de opleiding, zonder zich zorgen te maken over de opvolging van zijn dossiers.

Na de VTO-activiteit

 • De direct leidinggevenden steunen de deelnemers in de toepassing van het geleerde.
 • Deelnemers krijgen de tijd en de ruimte om verslag uit te brengen aan hun collega’s.
 • Tijdschriften, handboeken, cursusmateriaal… van studiedagen zijn beschikbaar en vrij ter inzage.
 • Er zijn gesprekken tussen de leidinggevende en de deelnemer over de wijze waarop het geleerde kan worden toegepast op de werkplek.

Je kan ook nog een andere opdeling maken in factoren:

 • factoren die eigen zijn aan de VTO-activiteit
 • factoren waar de deelnemer invloed op heeft 
 • of factoren waarop de directie/leidinggevende invloed heeft.

Deze checklist helpt je om factoren systematisch te bewaken.