Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Haal meer effect uit leeractiviteiten

terug

Enkele voorwaarden om tot leertransfer te komen:

Kwaliteit van het traject

 • De leidinggevende moedigt de deelname aan de VTO-activiteit aan.
 • Er zijn in de organisatie voldoende mogelijkheden om het geleerde in praktijk te brengen.
 • De VTO-noden sluiten aan bij de belangen van de organisatie en de belangen van de deelnemer.
 • De inhoud van de VTO-activiteit bevat praktijkvoorbeelden en er is voldoende ruimte voor reflectie over de relevantie van het geleerde.
 • De doelstellingen en verwachtingen van de VTO-activiteit worden vooraf verduidelijkt en goedgekeurd door deelnemer en leidinggevende.

Deelnemer

 • De deelnemer heeft een actieve en kritische leerhouding.
 • De deelnemer heeft voldoende gelegenheden om het geleerde toe te passen.
 • De deelnemer ziet meer voor- dan nadelen aan het toepassen van het geleerde.
 • De deelnemer heeft de durf, de motivatie en de inzet om het geleerde toe te passen.

Collega’s

 • Meerdere collega's volgen samen dezelfde opleiding.
 • De collega’s krijgen informatie over wat hun collega heeft geleerd.
 • De leerinhoud gaat niet in tegen belangen van collega’s of leidinggevenden.
 • De collega’s nemen het werk over wanneer de deelnemer aan de VTO-activiteit deelneemt.

Leidinggevende

 • Er wordt voldoende oefengelegenheid gecreëerd om het geleerde toe te passen.
 • Deelnemers worden aangemoedigd om verslag uit te brengen en het geleerde door te geven aan collega’s.
 • De leidinggevende ondersteunt de deelnemer om de verworven inzichten, vaardigheden en houdingen toe te passen in de werksituatie.
 • De leidinggevende is op de hoogte van de inhoud van de gevolgde VTO-activiteit en de potentiële relevantie voor toepassing op de werkplek ervan.

5 aanbevelingen

In het onderzoek 'Transfer of training. With the practioner in mind (1988-2011)' van Patsy Lionetti werd nagegaan hoe organisaties kunnen werken aan een maximale trainingstransfer.  Op basis van de factoren met impact werden 5 tips geformuleerd:

1. Geef medewerkers kansen en middelen om het geleerde toe te passen op de werkvloer.
2. De direct leidinggevende ondersteunt de ontwikkeling van de medewerker.
3. Werk met getrainde/ervaren opleiders.
4. Bewaak dat de opleidingsinhoud relevant is.
5. Zorg voor een effectief trainingsontwerp: een veilig leerklimaat, spreiding van de leerinhoud, post-interventies zijn belangrijk. 

Tool: Meet het transferklimaat 

Extrahet HILL-model (High Impact Learning that Lasts) beschrijft 7 bouwstenen voor leren en opleiding, waarvan in wetenschappelijk onderzoek bewezen is dat ze impact realiseren.