Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Return on Investment (ROI) - niveau

terug

Behoefte om de effectiviteit en de ‘return on investment’ van leeractiviteiten te bepalen en deze te optimaliseren? Want hebben al die opleidingen wel effect? En dragen ze bij tot de realisatie van organisatiedoelen en –resultaten?

De Return on Investment (ROI) zet de effecten van het leerbeleid van een organisatie om in financiële baten.

 Hierbij kijk je naar opleiding als economische investering.
  Je houdt bij op welke termijn deze wordt 'terugbetaald' en hoeveel deze investering opbrengt in de toekomst.

  ROI = opbrengst van de VTO activiteit - kost van de activiteit x 100
                  kost van de activiteit


 • Om deze effecten of veranderingen in organisatie-output gerelateerd aan een VTO-activiteit te kunnen berekenen, moeten ze eerst gekend zijn. Daarom is evaluatie op organisatieniveau  een eerste vereiste om de ROI te kunnen berekenen.
 • Je kan deze berekening enkel maken op basis van kwantificeerbare kosten en baten. Ze houdt dus geen rekening met de kwalitatieve impact van VTO-activiteiten. Tevredenheid met de job en een toegenomen besef van de eigen competenties zijn bijvoorbeeld twee belangrijke effecten van VTO die zich moeilijk in cijfers laten vatten.
 • Voor een goed meetsysteem heb je een evenwichtige set ‘maatstaven’ nodig. Denk  eerst goed na over welke cijfers je opneemt in de meting. Vertrek bij het kiezen hiervan vanuit de doelstellingen van de opleiding. En formuleer de leerdoelen altijd zo concreet mogelijk.

Voorbeeld: hoe maak je het (financieel) rendement van leerinterventies zichtbaar?

Voordelen van ROI-meting

 • Je kan de minder effectieve VTO-activiteiten opsporen en meer effectief maken. De meest succesvolle VTO-acties kunnen eventueel breder toegepast worden.
 • Het is motiverend voor opleidingsverantwoordelijken om het resultaat van hun inspanningen te meten.
 • Je kan eventueel negatieve vooroordelen in verband met het nut van opleidingsacties weerleggen.
 • De berekeningen kunnen een meerwaarde zijn in het kader van kwaliteitsmanagement en continue verbetering.

Nadelen van ROI-meting

 • Praktisch vaak enkel haalbaar voor grotere organisaties.
 • ROI meten is minder evident bij vormen van leren met meer zelfsturing (e-learning, werkplekleren,...) dan bij de 'klassieke' opleidingen.
 • Tijdsintensief: gebruik daarom dit instrument selectief voor dure opleidingen, regelmatig terugkomende opleidingen, ‘strategische’ opleidingen,...
 • Kan de foute verwachting creëren dat alles meetbaar is, terwijl deze meting enkel rekening houdt met kwantificeerbare gegevens en dus heel wat zaken onbelicht blijven(vb. imago van de organisatie, teamspirit, jobsatisfactie ...)

Leestip

Rendement van leeractiviteiten, effect- en ROI-meting van opleidingen. Helga Gielen en Luk Indesteege, Acco, 2004.

terug