Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Regels voor het uitschrijven van een opleidingsbeleidsplan

terug

Volgende praktische tips vonden we bij Baert (2009):

1.    Kies een duidelijke, liefst uitdagende titel en herkenbare lay-out voor het document.

2.    Wees zo bevattelijk mogelijk, formuleer je beleidsplan in heldere en bruikbare richtlijnen   
       die eenduidig interpreteerbaar zijn.

3.    Houd er rekening mee dat de ontwikkeling van het beleidsplan tijd vraagt. Start met een
       beperkt document dat je stapsgewijs verder kan uitbouwen.

4.    Maak van het beleidsplan een plan-in-ontwikkeling. Op weg gaan met VTO is een continu
       en sterk organisatiegebonden proces.

5.    Streef naar overzichtelijkheid en consistentie tussen de onderdelen van het plan.

6.    Maak je beleidsplan specifiek, stem het af op de context die eigen is aan jouw                          organisatie.

7.    Formuleer onmiddellijk ook concrete afspraken over de implementatie van het beleidsplan.

8.    Houd het beleidsplan zo beknopt mogelijk.

9.    Geef aan hoe en met wie dit plan tot stand kwam.