Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren


Opleidingsbehoeften nagaan: instrumenten en analysetechnieken

terug

Tip: Hoe meer bronnen je gebruikt, hoe betrouwbaarder de analyse.
Kies de technieken volgens: de kenmerken van je organisatie, het doel van de analyse en de beschikbare middelen.

Opleidingsbehoeften vanuit organisatiestandpunt in kaart brengen

 • Overzicht verschillende peilings- en analysetechnieken
  Diverse criteria helpen je de meest passende techniek te kiezen.

 • Handleiding 'Opleidingsbehoeften managen'
  Deze handleiding ondersteunt organisaties bij het beter matchen van opleidingen met de echte leer- en opleidingsbehoeften van haar medewerkers en met de noden van de organisatie. Ze biedt theoretische inzichten, inspirerende voorbeelden en praktische tips.

 • SWOT-analyse
  Een SWOT-analyse geeft een zicht op de interne sterkten en zwakten van de organisatie en de externe kansen en bedreigingen. Naast beleidsuitdagingen kan je hieruit ook opleidingsbehoeften afleiden.

 • Opleidingsbehoeften in kaart gebracht d.m.v. vijf vragen
  De opleidingsnoden die leven in een organisatie kunnen onder andere naar boven komen 
  door volgende vragen te stellen :
  • Welke veranderingen doen zich voor binnen en/of buiten de organisatie die gevolgen heeft voor één of meerdere medewerkers?
  • Op welke termijn gaat deze verandering plaatsvinden?
  • Voor welke medewerkers heeft deze verandering gevolgen?
  • Welke competenties hebben deze medewerkers nodig in deze nieuwe situatie?
  • Kan opleiding een antwoord bieden op het verwerven van deze competenties?
  • Klachtenbeleid
   Door het bijhouden en analyseren van eventuele klachten kan men opleidingsbehoeften op het spoor komen. Opleiding wordt hier dan ingezet om oplossingen te induceren in functie van de oplossing van het klachtenpatroon.
Noden van afdelingen en teams in kaart brengen 

Individuele leerpunten van medewerkers in kaart brengen

Voorbeelden uit de praktijk

In Stijn vzw zet men elke 5 jaar een behoeftenbevraging op: Van het opsporen van leer- en opleidingsbehoeften... tot een aanbod op maat!

In 't Ballonneke worden de mogelijke opleidingsnoden gedurende het ganse jaar geregistreerd.  Alle stafmedewerkers gebruiken hiervoor hetzelfde document.  Sjabloon