Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Meer informatie

terug

Wilt u meer lezen over TOP (en POP)?

    Handboek Team- en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen
     Uitgebreid handboek over persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en hulpmiddelen bij het
     vaststellen van essentieel functiegedrag en het beoordelen ervan.

    Samenvatting handboek Team- en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen
      Samenvatting van het handboek Team- en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen. 

    Werken met een teamontwikkelingsplan

    Bespreekbaar maken van de ontwikkeling van je team via teamontwikkelingskaarten.

   Van teamontwikkeling naar persoonlijke ontwikkeling en omgekeerd
     Evaluatie van een aanpak voor teamontwikkeling bij het Koning Willem College in Nederland