Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Hoe ga je aan de slag met een teamontwikkelingsplan?

terug

De dynamiek van het team bepaalt wanneer en hoe een TOP wordt opgesteld. Als leidraad volgt hier een schematisch model voor een TOP:

 Fase 0
 Vaststellen ontwikkelvoorwaarden procedure-afspraken maken HOE GAAN WE TE WERK?


 Fase 1
 Ontwikkeling signaleren             gegevens verzamelen              WAAR STAAN WE NU EN
                                                 Instrumenten kiezen                WAAR WILLEN WE NAAR TOE?
                                                 Instrumenten gebruiken


 Fase 2
 Ontwikkeling analyseren            analyse feitelijk en gewenst      WAT KUNNEN WE?
                                                 ontwikkelingsniveau                 WAT MOETEN WE KUNNEN?
                                                 Bespreken teamgegevens (ontwikkelgesprek)


 Fase 3
 Ontwikkeling voorbereiden        formuleren ontwikkelingsdoelen    WAT IS ONS DOEL?
                                                Ontwikkelingsmogelijkheden         HOE KOMEN WE DAAR?
                                                beoordelen en kiezen
                                                Afspraken evaluatie
                                                Afspraken ondersteuning
                                                Aandachtspunten opstellen
                                                Beslisgesprek voeren
 TOP opstellen


 Fase 4
 Ontwikkeling toepassen             TOP uitvoeren                              ONS PLAN UITVOEREN


 Fase 5
 Ontwikkelling evalueren/           TOP evalueren                              HEBBEN WE ONS DOEL
                                                                                                      BEREIKT
 Ontwikkeling signaleren                                                              


Meer informatie over TOP, deze vijf fasen en een voorbeeldformulier