Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Opzet van een teamontwikkelingsplan

terug

Een team ontwikkelingsplan is een instrument om met het team samen vast te stellen:

•    Welke competenties er binnen het team aanwezig zijn
•    Welke doelen met deze competenties gerealiseerd kunnen worden
•    Wie verantwoordelijk is voor de verschillende te behalen doelstellingen
•    Welk competenties er eventueel nog ontwikkeld moeten worden

Een TOP helpt teamleden na te denken over hoe zij hun talenten kunnen bundelen en versterken. Het TOP richt zich op het team als de vaste groep medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening aan hun gebruikers /klanten/cliënten. Een aantal acties uit het TOP vragen om individuele inspanningen. Deze krijgen een plaats in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de betreffende teamleden.