Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Hoe ga je aan de slag met een opleidingsjaarplan?

terug

Medewerkers en leidinggevenden verzamelen de input voor het plan. De VTO-co÷rdinator volgt alles op.

 • Analyseer de leer- en opleidingsvragen. Is een leerbehoefte nog niet duidelijk genoeg, analyseer de vraag dan opnieuw.
 • Orden de informatie tot een duidelijk overzicht.
 • Selecteer op grond van de ge´nventariseerde leervragen de meest geschikte leer- en opleidingsactiviteiten.
 • Maak een kostenraming
 • Maak de operationele planning
 • Maak afspraken met aanbieders en deelnemers

Denk goed na over een aantal zaken, vooraleer je start met de opmaak van het plan.
Enkele richtvragen:

 • Hoe lang is het opleidingsplan geldig (vaak ÚÚn jaar maar kan ook voor meerdere jaren worden opgemaakt)?
 • Wie zal dit jaarplan ontwikkelen?
 • Wie zal geconsulteerd worden bij de ontwikkeling?
 • Door wie zal het opleidingsplan goedgekeurd worden?
 • Welke procedure zal gevolgd worden bij de ontwikkeling?
 • Hoe zal het opleidingsplan geŰvalueerd worden? (bv in de vorm van een jaarverslag)
 • Zal het aan alle personeelsleden worden overhandigd of zal het enkel consulteerbaar zijn via de diensthoofden, VTO-co÷rdinator of via het intranet?