Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Wat staat er in een opleidingsjaarplan?

terug

Een voorbeeld van structuur en rubrieken vind je in dit kader:

Belangrijk: afhankelijk van de eigenheid van de organisatie zijn voor de verschillende onderdelen van het plan talloze invullingen mogelijk. Maatwerk is hier de boodschap.

  1. Situering en verantwoording
     - Explicitering van de relatie tot het strategisch VTO-beleidsplan;
     - periode waarop het operationeel VTO-beleidsplan betrekking heeft;
     - doelstelling van het plan;
     - doelgroep waarop het plan betrekking heeft;
     - wijze waarop het operationeel VTO-beleidsplan geŽvalueerd zal worden;
     - verantwoordelijkheden voor respectievelijk de ontwikkeling, rapportage en goedkeuring
       van het operationeel VTO-beleidsplan.

2. Prioritaire doelstellingen en doelgroepen voor de komende periode.

3. Gedetecteerde VTO-noden voor de komende periode.

 4. Kalender van het externe VTO-aanbod de komende periode.

 5. Overzicht van vastgelegde VTO-activiteiten : toelichting van iedere activiteit met
    betrekking tot inhoud, werkvorm, doelstelling, inhoud, opleider, fasering, evaluatiewijze,
    budget.

 6. Beschikbaar budget en budgetverdeling.