Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Wat staat er in een opleidingsbeleidsplan?

terug

Voorstel van structuur en rubrieken (Baert, 2000):

 Verantwoording

    1. Bedoeling van het strategisch VTO-plan

     2. Gevolgde werkwijze om tot het plan te komen en gebruikstoelichting 

 Deel 1: Strategische uitganspunten

     1. Omschrijving van VTO

     2. Positie van VTO in de organisatie

 Deel 2: Actoren en bevoegdheden

     1. Doelgroepen 

         1.1 Wie

         1.2 Rechten en plichten

     2. Bevoegdheden en verschillende actoren

         2.1 De organisatorische vormgeving van VTO: decentraal of centraal

         2.2 Rollen van de verschillende actoren

 Deel 3: Middelen

     1. Tijd

     2. Budget

     3. Accommodatie

 Deel 4: Kwaliteitszorg

     1. Beleidsmaatregelen omtrent het optimaliseren van formele VTO-activiteiten

     2. Beleidsmaatregelen omtrent het bevorderen van informeel leren

     3. Afspraken omtrent het gebruik van operationele VTO-beleidsplannen

     4. Afspraken omtrent het gebruik van individuele VTO-plannen (POP's)

 Deel 5: Afspraken met betrekking tot de implementatie van het strategisch VTO-plan.


Afhankelijk van de eigenheid van de organisatie zijn voor de verschillende onderdelen van het plan talloze invullingen mogelijk. Bovendien zal ook niet elk element voor elke organisatie even belangrijk zijn. Maatwerk is hier de boodschap.