Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Het opleidingsbeleidsplan

terug

Het opleidingsbeleidsplan is het resultaat van de planfase. Het bevat samenhangende uitgangspunten over het wat, het waarom, het hoe en het waarmee van het leren en opleiden in de organisatie.

"Je mag alle middelen voorzien, je mag perfecte procedures uitwerken, je mag VTO promoten: zonder visie bereik je niets." Marc Vandenbussche, VTO-co÷rdinator OC Sint-Idesbald

Dit plan is het refentiekader waarbinnen je het opleidingsbeleid in je organisatie vormgeeft. Op basis hiervan stuur je nadien het inplannen en programmeren van leeractiviteiten in je organisatie aan.

In organisaties is het opleidingsbeleidsplan ook gekend als de VTO-visietekst of het strategisch VTO-beleidsplan.

Wat is het opzet van een opleidingsbeleidsplan?
Wat staat er in een opleidingsbeleidsplan?
Hoe ga je aan de slag met een opleidingsbeleidsplan?
Regels voor het uitschrijven van een opleidingsbeleidsplan
Voorbeelden van opleidingsbeleidsplannen