Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Hoe iedereen betrekken en draagvlak creëren

terug

Betrekken van werknemers en hun vertegenwoordigers:

  • Bespreek je plannen op de ondernemingsraad en met de syndicale delegatie. Zo voelen alle partijen zich gehoord en komen de plannen niet onverwacht.
  • Organiseer brainstormsessies met de medewerkers.Zo ontwikkel je als organisatie samen een plan waarin iedereen zich kan vinden.
  • Bevraag medewerkers over hoe zij naar een bepaalde dingen kijken.Vraag hen mee te denken bij het formuleren van voorstellen.

Betrekken van leidinggevenden, directie en beheerders:

  • Onderhandel met de betrokken partijen.Zo wordt iedereen medeverantwoordelijk voor de gekozen oplossingen en de genomen besluiten. 
  • Door op raakvlakken te wijzen laat je zien dat niet alles nieuw is of dat niet alles moet veranderen. Vaak worden er al heel wat initiatieven genomen en bestaan er al heel wat procedures die niet meteen als onderdeel van een strategisch VTO-beleid worden beschouwd.Daarenboven staat een VTO-beleidsplan zeker niet los van de globale beleidsplanning van de organisatie en dus is heel wat ervaring die hiermee werd opgedaan ook hier van toepassing.

Algemeen:

  • Hou rekening met belangen en motivatie van mensen.
  • Geef informatie – maak rond de invoering van je VTO beleidsplan zo nodig een communicatieplan op.
  • Laat mensen deelnemen in een VTO project. Zo worden zij mede-eigenaar van het voorstel dat in het project werd ontwikkeld.
  • Verkoop je idee – geef een duidelijk antwoord op de vraag “What is in it for me?”
  • Geef mensen verantwoordelijkheid over concrete aspecten van het beleid