Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Waarom diverse partijen betrekken

terug

  • Opleidings- en leerbeleid speelt in op de perspectieven* en belangen van medewerkers, leidinggevenden en vormingsverantwoordelijken. Deze belangen en perspectieven zijn niet noodzakelijk gelijklopend en soms zelfs tegengesteld.
  • Betrokkenen zullen vanuit hun overtuiging en belang, bewust of onbewust, invloed proberen uit te oefenen op de leeractiviteiten in de organisatie. Impliciet of expliciet zal er over de eigen leerbelangen onderhandeld moeten worden.
  • Het invoeren van een kwalitatief vormings-, trainings- en opleidingsbeleid zet een belangrijk veranderingsproces in je organisatie in gang (nl. ook invloed op structuren, communicatielijnen, procedures Ö.). Een verandering die gevolgen heeft voor alle betrokken partijen in de organisatie. Ondersteuning, goedkeuring en engagement van alle betrokkenen/stakeholders voor de gemaakte plannen zijn dan ook noodzakelijk om een positief effect rond leren en ontwikkelen tot stand te brengen.
Wet van Maier: Effect = Kwaliteit x Acceptatie

Enkel een opleidingsbeleid ondersteund door alle betrokken partijen, heeft een reŽle kans op slagen.

Als HR- en opleidingsverantwoordelijken het leren moeten faciliteren, moeten ze daarvoor het kader krijgen. Als leidinggevenden leren moeten activeren, dienen ze daarin te worden begeleid en gemotiveerd. Als werknemers hun ontwikkeling actief mee moeten sturen, dienen ze als een volwaardige partner te worden behandeld en de nodige informatie en middelen te krijgen.                                                             Conclusie uit Kluwer Learning Indicator 2011

Draagvlak creŽren is belangrijk om:

  • Weerstanden te voorkomen
  • Alle ervaringen aan te wenden
  • Betrokkenheid te creŽren van top tot basis
  • Een gedeelde verantwoordelijkheid te krijgen
  • Alle belangen en perspectieven mee te nemen
  • Actieve betrokkenheid bij de VTO activiteiten te verzekeren
  • ÖÖ

(*perspectieven = waarden, normen en opvattingen over vorming die oriŽnterend zijn voor de betrokkenheid bij en deelname aan vorming of bij het aanmoedigen van anderen tot deelname)