Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Aanpassen

terug

Wat?
= plannen en doelstellingen actualiseren, bijsturen en hierover rapporteren. Op basis van de evaluaties van de resultaten neem je besluiten:

  • Re-act (ingrijpen): het plan bijsturen wanneer blijkt dat de doelen (nog) niet zijn behaald vb.leidinggevenden aanspreken die in de werkroosters nog geen tijd voor de opleiding voorzagen

  • Pro-act (bezinnen visie): opstarten van een nieuwe planfase, beslissingen nemen over toekomstige acties vb. een opleiding rond een bepaalde begeleidingsmethodiek die erg succesvol bleek in één leefgroep,  uitbreiden naar een andere leefgroep met een ander doelpubliek.

Hoe?

  • Als het plan voldoet aan de verwachtingen en het proces goed verliep, is transfer naar de werkplek mogelijk. De nieuw aangeleerde werkmethode kan ingevoerd worden in de organisatie. vb. gebruik van nieuwe software voor elektronische patiëntenregistratie.

  • Als de opleidingsactie te weinig resultaat geeft, te tijdrovend of te complex is, is het beter niet verder te gaan op de geplande weg. Je gaat op zoek naar een andere manier om de opleidingsbehoefte te vervullen. vb. Een e-learning traject rond ergonomie slaat niet aan bij de onderhoudsploeg. Je beslist dit traject te vervangen door het laten meelopen van een ergonoom op de werkplek.

  • Rapporteren aan alle betrokkenen.

  • Registreren wie welke opleiding volgde en wie dus welke expertise heeft.