Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Controleren

terug

Wat?
= nagaan of de vooropgestelde doelstellingen bereikt werden

In deze fase vergelijk je de resultaten van de vormingsactiviteit(en) met de vooraf opgestelde doelen en gemaakte plannen. Zowel de positieve als de negatieve resultaten moeten aan bod komen. Analyseer dan ook de afwijkingen en onderzoek de oorzaken hiervan.


Hoe?

lijnmanagerpdca