Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Plannen

terug

Wat?
= Plannen maken en doelstellingen formuleren

In deze fase stel je een plan op dat beschrijft welke resultaten je wil behalen en hoe je dat zal realiseren. Hierbij geef je aandacht aan de randvoorwaarden en de belangen van de verschillende betrokkenen. Dit plan sluit aan bij de strategische doelstelling van de organisatie.

Hoe?

  • Je opleidingsbeleid afstemmen op de  missie en visie van je organisatie.

  • Formuleren van een organisatievisie op VTO .

  • Omschrijven van de problemen en inventariseren van mogelijke oplossingen. Vaak lijkt vorming een antwoord te bieden maar dikwijls zijn andere strategieŽn meer aangewezen. Gericht zoeken naar de opleidingsbehoeften en formuleren van leerdoelen vinden hier hun plaats.

  • Uitschrijven van de resultaten van je planwerk. Plannen kunnen opgemaakt worden op:

    • Strategisch niveau (= opleidingsbeleidsplan): schets van de algemene uitgangspunten en krachtlijnen op langere termijn. Omschrijving van het wat, waarom, hoe en waarmee. Hierin vind je bv. de doelstellingen van je vormingsbeleid, de doelgroep, hoe de kwaliteit bewaakt zal worden, wie allemaal betrokken wordt Ö.
    • Operationeel niveau (= opleidingsjaarplan): omschrijving van de concrete leeractiviteiten met specifieke doelstellingen, de doelgroepen en de middelen voor een bepaalde tijdsperiode.

Natuurlijk hou je in deze fase rekening met de eigenheid en mogelijkheden van je organisatie. Voor kleinere organisaties met beperkte mankracht zijn bovenstaande stappen misschien niet haalbaar. Je bent echter ook al goed op weg als je bewust stilstaat bij wat je wil doen en waarom, hoe je het wil aanpakken en wie je erbij moet betrekken.